Jak ogłosić upadłość firmy budowlanej?

Prognozy wskazują, że w nadchodzących miesiącach ryzyko upadłości w branży budowlanej będzie rosło. Nieprzewidywalna sytuacja gospodarcza, nadal mocno odczuwalne skutki pandemii i rosnąca inflacja sprawiają, że gwałtownie drożeją materiały budowlane, a tym samym rosną koszty działalności. Jak podkreśla Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Rosną również koszty pracy, co bezpośrednio wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstw. Trudności dotyczą zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Gdy sytuacja stanie się niemożliwa do uratowania, pozostaje ogłosić upadłość firmy budowlanej. Jak to zrobić?

1. Czym jest upadłość działalności gospodarczej?

2. Jak ogłosić upadłość firmy budowlanej?

3. Upadłość czy postępowanie restrukturyzacyjne?

Co do zasady upadłość przedsiębiorcy w branży budowlanej nie różni się od standardowej procedury upadłościowej. Jeśli nie znasz teoretycznej strony tego procesu, z pewnością przyda ci się fachowa pomoc w upadłości oraz wiedza, którą znajdziesz w poniższym tekście.

Czym jest upadłość działalności gospodarczej?

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega upadłość firmy budowlanej. W teorii nie różni się ona niczym od upadłości przedsiębiorstwa działającego w innej branży. Podstawową przesłanką do jej ogłoszenia – niezależnie od bezpośrednich przyczyn kłopotów przedsiębiorcy – jest niewypłacalność firmy budowlanej, czyli sytuacja, w której traci ona możliwość regulowania wymagalnych zobowiązań, a więc płatności względem kontrahentów czy rat kredytów.

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej to postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do oddłużenia. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach – dzięki zmianom w prawie upadłościowym – dla niektórych przedsiębiorców rozwiązaniem może być uproszczona upadłość konsumencka. Z tego trybu mogą korzystać także prowadzący firmy budowlane.

Jak ogłosić upadłość firmy budowlanej?

Aby doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy budowlanej, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Jeśli właściciela interesuje upadłość konsumencka przedsiębiorcy, będzie musiał wykreślić działalność z rejestru jeszcze przed złożeniem wniosku. Dokumentowi towarzyszą załączniki, między innymi dokumenty określające zobowiązania oraz uzasadnienie wniosku w postaci wskazania okoliczności powstania zadłużenia. Warto skorzystać z pomocy prawnej już na tym etapie.

Upadłość czy postępowanie restrukturyzacyjne?

Alternatywą dla upadłości może być ścieżka postępowania restrukturyzacyjnego. Pozwala ona poprawić kondycję finansową firmy przy jednoczesnej spłacie zobowiązań. Takie rozwiązanie jest bez wątpienia lepsze niż upadłość, która zawsze stanowi ostateczność.