Doradca podatkowy 

Skomplikowane przepisy z zakresu prawa podatkowego sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego. Dzięki temu można uwolnić się od wypełniania na własną rękę obowiązków podatkowych i usprawnić rozliczenia. Sprawdź, jak nasze usługi mogą zoptymalizować Twoje podatki.  

Kto to jest doradca podatkowy 

Doradca podatkowy to specjalista, który wspiera zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu praktycznemu umożliwia wprowadzenie usprawnień w firmowych finansach 

Doradca podatkowy chroni interesy podatnika i może reprezentować swoich klientów przed urzędami i sądem administracyjnym. W ten sposób pozwala oszczędzić czas, który można wykorzystać na rozwój swojego biznesu.  

Doradca podatkowy Rybnik – jakie usługi oferuje?  

Doradca podatkowy Rybnik zapewnia kompleksowe usługi, których zakres jest dostosowywany do konkretnych potrzeb. Możemy pomóc m.in., jeśli chodzi o:  

  • sporządzenie opinii z zakresu prawa podatkowego,  
  • bieżące doradztwo podatkowe,  
  • reprezentowanie w sprawach prowadzonych w urzędzie skarbowym,  
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,  
  • obliczanie podatku,  
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,  
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji.  

Dodatkowo w razie potrzeby doradca podatkowy przed sądem administracyjnym zajmie się reprezentacją podatnika, ustalając najlepszą w danej sytuacji ścieżkę działania i przygotowując niezbędne dokumenty.  

Doradca podatkowy wymagania 

Zastanawiasz się, kto może być doradcą podatkowym? To odpowiedzialna funkcja, która wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia praktycznego. Obejmuje nie tylko znajomość zagadnień podatkowych, ale również finansowych i prawnych.  

Aby zostać doradcą podatkowym, trzeba mieć wykształcenie wyższe, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, mieć nieskazitelny charakter i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania swoich funkcji. Osoba, która chce być doradcą podatkowym, musi zdać egzamin państwowy składający się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza to test i kazus. W drugim etapie kandydat odpowiada na wylosowane z puli pytania. Wpis na listę doradców podatkowych jest też uzależniony od odbycia praktyk.  

Doradca podatkowy musi na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Zmieniające się często przepisy sprawiają, że jest to niezbędne dla należytego wypełniania codziennych obowiązków. Doradca podatkowy podlega dodatkowo kodeksowi etyki zawodowej.  

Czy doradca podatkowy to prawnik?  

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Taki specjalista świadczy pomoc prawną, w tym występując w charakterze pełnomocnika klienta w sprawach skarbowych czy przed sądem. Doradca podatkowy może również poświadczać wiarygodność odpisów i innych pism.  

Mimo że pomiędzy zawodem doradcy podatkowego a adwokata czy radcy prawnego występują podobieństwa, to doradca podatkowy nie musi być prawnikiem (nie musi mieć ukończonych studiów prawniczych). To specjalista z zakresu prawa podatkowego, którego zakres uprawnień jest szeroki w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy klientom.  

Doradca podatkowy a księgowy  

Niektórzy wskazują, że doradca podatkowy to wyspecjalizowany księgowy. Wszystko dlatego, że w praktyce osoba wykonująca taki zawód może dokonywać również wszystkich czynności z zakresu księgowości 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że doradca podatkowy specjalizuje się w prawie podatkowym. Ma szersze uprawnienia niż księgowy – może np. reprezentować przedsiębiorcę w postępowaniach, ale zazwyczaj skupia się na podatkach.  

W praktyce w większości przedsiębiorstw stanowisko doradcy podatkowego i księgowego jest rozdzielane. Przyjmuje się bowiem, że trudno śledzić zmiany zarówno w przepisach księgowych, jak i podatkowych, zachowując efektywność.  

Korzystając z usług zewnętrznego podmiotu, który oferuje zarówno pomoc w rozliczeniach, jak i optymalizacji podatków, zapewniasz sobie najwyższą jakość usług i nie musisz się martwić o różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami.  

Doradca podatkowy nieruchomości  

Inwestycje w nieruchomości są obecnie uważanie za ciekawy sposób pomnażania kapitału. Działając na tym rynku, warto zadbać o wsparcie rzetelnego doradcy podatkowego. Dlaczego to takie ważne?  

Specjalista zadba o efektywne opodatkowanie dochodów pozyskanych z inwestycji w nieruchomości. Doradca podatkowy może doradzić, jaka będzie optymalna struktura właścicielska w przypadku inwestowania w tej branży. Optymalizacji mogą podlegać również odpisy amortyzacyjne nieruchomości różnego typu – w tym komercyjnych, mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Doradca podatkowy obliczy podatek od nieruchomości dla różnych branż i zadba o wypełnienie innych obowiązków związanych z nieruchomościami, w tym np. nałożeniem podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.  

Wsparcie doradcy podatkowego specjalizującego się w branży nieruchomości pozwoli usprawnić zarządzanie i wprowadzić oszczędności w Twojej firmie.  

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z www.warido.com z pomocą dla Twojej firmy.