Co powinien obejmować pozew rozwodowy?

Problemom małżeństw i decyzjom o rozwodzie zawsze towarzyszą silne emocje. Warto więc współpracować z prawnikiem, aby te emocje nie wzięły góry nad racjonalnymi krokami i spojrzeniem w przyszłość. Adwokat Częstochowa to osoba, która pomaga bezpiecznie i spokojniej przejść przez proces w tym również przygotować pozew rozwodowy. Co powinien obejmować dokument? 

Co trzeba zawrzeć w pozwie rozwodowym?

Pozew rozwodowy to dokument, który musi wskazywać:

 • strony postępowania rozwodowego: powód i pozwany, 
 • dane osobowe małżonków, 
 • sąd okręgowy, do którego kierujemy pozew, 
 • uzasadnienie rozkładu pożycia, 
 • informacje o tym, czy strony podjęły jakąś próbę mediacji,
 • informację o dzieciach. 

Sądem, do którego należy skierować pozew, jest sąd właściwy ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżeństwa.

Pozew rozwodowy dla małżeństw, które mają dzieci 

Jeżeli małżeństwo ma dzieci, konieczne jest umieszczenie w pozwie informacji o władzy rodzicielskiej, kontakcie z potomkami oraz wysokości alimentów. Oprócz tego należy załączyć:

 • odpis aktu zawarcia małżeństwa, 
 • odpis aktu urodzenia osoby, która składa pozew, 
 • odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci, 
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zarobków, 
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej, która aktualnie wynosi 600 złotych.

Wsparcie adwokata na każdym etapie sprawy rozwodowej

Małżonek, który chce złożyć pozew rozwodowy, może gubić się w formalnościach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe nie każdy musi szczegółowo znać przepisy prawne i schemat postępowania sądowego. W sytuacji, gdy zapada decyzja o rozpoczęciu rozwodu, dochodzą też wyzwania i trudności emocjonalne. Właśnie dlatego warto skontaktować się z kancelarią prawną i od początku podjąć współpracę. 

Kontakt z prawnikiem jest też wskazany przy wszelkich wątpliwościach można umówić się na konsultację, by przedstawić swoją sytuację i poznać prawne aspekty różnych dalszych wydarzeń. Jeśli porad udziela adwokat, obowiązuje go tajemnica adwokacka również w czasie konsultacji online.

Rolę adwokata można zatem podsumować w kilku punktach. Adwokat:

 • pomaga przygotować niezbędne dokumenty,
 • wyjaśnia przepisy prawne, 
 • uzgadnia taktykę procesową,
 • reprezentuje w czasie rozpraw, 
 • omawia kwestie alimentów wobec dzieci lub małżonka, 
 • wyjaśnia różnice pomiędzy rozwodem a separacją,
 • przedstawia skutki różnych nieodwracalnych decyzji.

Mieszkańców z Częstochowy zachęcamy do bezpośredniej wizyty w kancelarii w centrum miasta, przy ul. Dąbrowskiego 11. Osoby z innych miast Polski mogą skorzystać z e-porady.