W jaki sposób inwestor może chronić się przed różnymi ryzykami?

Kupując spółki akcyjne do portfela, każdy inwestor jest narażony na różne ryzyka. Wybierając dobrą strategię inwestycyjną, może w dużym stopniu ochronić się przed większością z nich.

Uśrednianie cen akcji

Jest to strategia polegająca na kupowaniu papierów wartościowych w różnych okresach czasu. Kupując spółki akcyjne po różnych cenach, inwestor zdejmuje z siebie ciężar oczekiwania na najlepszy moment. Jednocześnie średnia cena akcji jest korzystnym kompromisem, który sprawdza się w długim terminie. Giełda ma różne okresy zmienności. Czasem jest to bessa i gwałtowne spadki, znacznie częściej to bardzo powolne pnięcie się rynków do góry. Dlatego z punktu widzenia statystyki uśrednianie jest tak dobrą strategią.

Inwestowanie na różnych rynkach

Dywersyfikacja to jedno z najważniejszych pojęć inwestowania. Posiadając w portfelu polskie akcje, warto rozejrzeć się za spółkami zagranicznymi. Dopiero mając aktywa z różnych miejsc świata, można mieć bezpieczniejszy sen. Jeśli giełda w Warszawie będzie spadać, to istnieje małe ryzyko, że wszystkie inne rynki będą tracić. Tą strategię można wykorzystać także w inny sposób. Można podzielić kapitał na kilka kont maklerskich, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko, że kłopoty jednej instytucji wpłyną na wartość całego portfela.

Łapanie górek i dołków

Ta strategia wydaje się być banalna, jednak większość inwestorów nie potrafi precyzyjnie określić, jaka jest właściwie sytuacja na rynku. Nawet jeśli akcje danej spółki spadły bardzo nisko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby potaniały jeszcze bardziej.

Dlatego decydując się na to, aby kupić lub sprzedać spółki akcyjne, warto określić ich potencjał. Znając takie wskaźniki jak cena do zysku lub cena do wartości księgowej, nie określi się przyszłej ceny. Jednak można w taki sposób wskazać czy dana spółka ma wysoki potencjał do wzrostów, czy do spadków.