Badanie ksiąg rachunkowych i audyt księgowy – komu powierzyć?

Przegląd ksiąg rachunkowy przedsiębiorstwa raz na jakiś czas jest niezbędny. Celem takiego procesu jest ocena poprawności ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenie, czy są one prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe oraz kodeks handlowy, a także standardami prowadzenia rachunkowości firmy. Kontrola ksiąg rachunkowych może być przeprowadzana regularnie, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Można też zdecydować się na przeprowadzenie jej, kiedy wymagają tego udziałowcy firmy albo gdy zauważy się nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości. Zwykle kojarzona jest z czymś niepożądanym, ale jej przeprowadzenie może pomóc wyłapać błędy, naprawić je i usprawnić pracę organizacji.

Jak przeprowadzić badanie ksiąg rachunkowych?

Przegląd ksiąg rachunkowych powinien przeprowadzić niezależny audytor. Przeprowadzenie takiej kontroli wymaga znajomości standardów, obowiązujących przepisów, a także dokładności i rzetelności. Taki audyt możesz zlecić nowoczesnym firmom księgowym, które coraz częściej działają on-line, co oznacza, że prowadząc u nich swoją księgowość, wystarczy regularnie przesyłać im wystawiane i otrzymywane przez firmę faktury oraz inne dokumenty. Dzięki temu oszczędzisz czas, którego prowadząc własną firmę, z pewnością nie masz za dużo.

Biura księgowe działające zdalnie obowiązują takie same standardy, jak te prowadzone stacjonarnie, dlatego jeśli masz wątpliwości dotyczące prowadzenia księgowości w Twojej firmie, możesz zdecydować się na zlecenie im takiej kontroli.

Audyt księgowości powinien być przeprowadzony przez biegłego rewidenta księgowego. Są to osoby specjalnie wykwalifikowane i oddelegowane do przeprowadzania audytów w firmach oraz instytucjach publicznych. Rewidenci księgowi wykonują zawód zaliczany do grupy zaufania publicznego, są więc chronieni przez prawo, a jednocześnie są to osoby bezstronne, uczciwe oraz profesjonalne. Biura rachunkowe współpracują z rewidentami księgowymi i coraz częściej oferują swoim klientom korzystanie z ich usług. Dzięki temu możesz szybko przekonać się, czy pod względem finansowym wszystko w Twoim przedsiębiorstwie działa jak należy.

Co jest sprawdzane podczas audytu księgowego?

Badanie ksiąg rachunkowych firmy to złożony proces, który uzależniony jest od potrzeb przedsiębiorstwa. Są jednak pewne normy, dzięki którym można wymienić kilka podstawowych obszarów, które obejmuje kontrola ksiąg rachunkowych:

  • wiarygodność i rzetelność danych zawartych w księgach rachunkowych firmy;
  • sprawdzenie, czy wszystkie transakcje zostały udokumentowane i zarejestrowane;
  • stan kont przedsiębiorstwa oraz innych źródeł jego finansowania;
  • poprawność archiwizacji dokumentów oraz poziom ich zabezpieczenia np. w postaci kopii zapasowych;
  • zgodność prowadzonej księgowości z obowiązującymi przepisami oraz standardami, jakie obowiązują w kraju;
  • poprawność obliczeń i kalkulacji;
  • sposób działania systemu księgowego;

To wszystko ma duży wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa. Analitycy weryfikują także rejestry VAT, PIT oraz ZUS, rozliczenia międzynarodowe oraz sprawdzają odpisy amortyzacyjne.

Raport z audytu księgowego – co zawiera?

Każdy audyt księgowy kończy się sporządzeniem raportu z przeprowadzonego badania. Badanie ksiąg rachunkowych ma na celu poprawienie działania księgowości przedsiębiorstwa, dlatego taki protokół warto dokładnie przeanalizować. Jego analizę możesz pozostawić księgowym Twojego przedsiębiorstwa lub zewnętrznej firmie księgowej (także działającej on-line). Raport z kontroli jest dokumentem, który zawiera wyniki przeprowadzonego audytu księgowego, a także zalecenia dotyczące poprawy działania systemu rachunkowości firmy. Sporządza go biegły rewident księgowy, który przeprowadził kontrolę.

W raporcie znajdziesz także opis przebiegu kontroli oraz opis metod, które zostały zastosowane. Dodatkowo w dokumencie możesz znaleźć informacje o osobie przeprowadzającej badanie ksiąg rachunkowych, w tym opis jej kwalifikacji oraz uprawnień do wydawania opinii na temat wyników audytu księgowego.

Kary za błędy w prowadzeniu księgowości firmy

Warto zdecydować się na regularne kontrole księgowości firmy, aby wyłapywać błędy, które możesz jeszcze naprawić. Za nieprawidłowości wynikające z prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie, według ustawy o rachunkowości, grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywna, a w najgorszym wypadku obie kary łącznie. Odpowiedzialność za księgowość przedsiębiorstwa zawsze ponosi jej kierownik, właściciel firmy lub osoba, której zostały powierzone obowiązki księgowe. Za błędy odpowiada także zewnętrzne biuro rachunkowe, które zatrudnisz do opieki nad finansami swojej organizacji.

Jeśli chcesz usprawnić pracę Twojej firmy i uniknąć przykrych konsekwencji, warto zdecydować się na regularne przeprowadzanie audytów księgowych.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z biura rachunkowego Warido.com z pomocą dla Twojej firmy