Rejestracja do VAT – jak to zrobić i kiedy jest to obowiązkowe?

Rejestracja w zakresie podatku od wartości dodanej – podatek od towarów i usług, VAT – to jeden z obowiązków, jaki musisz wypełnić jako przedsiębiorca prowadzący działalność biznesową w Polsce. Decydując się na rejestrację w zakresie podatku VAT, będziesz odprowadzać kwoty od wartości produktów na różnych etapach dostaw. VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodów budżetowych państwa. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić rejestrację, kiedy jest to obowiązkowe, a w jakich sytuacjach można korzystać ze zwolnienia z VAT. 

Jak przeprowadzić rejestrację VAT, do jakiego urzędu się zgłosić? 

Warto wiedzieć, że miejsce rejestracji VAT zależy od formy prowadzonej działalności. Dla firm działających jako osoby prawne (do tej grupy zaliczają się na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej), konieczne jest złożenie zgłoszenia we właściwym dla siedziby firmy urzędzie skarbowym w konkretnym mieście. 

Z kolei, jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza), musisz dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. 

W sytuacji, gdy Twoja firma nie ma siedziby w Polsce, ale prowadzi tu działalność gospodarczą, zgłoszenie składane jest w urzędzie właściwym dla miejsca faktycznej siedziby. Jeśli takiej siedziby – ani stałego miejsca działalności – w Polsce nie ma, zgłoszenie należy wysłać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

Wysyłki zgłoszenia rejestracyjnego można dokonać na jeden z następujących sposobów: 

 • osobiście w urzędzie, 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • elektronicznie (w takim wypadku należy to zrobić jako załącznik do wniosku o wpis lub zmianę wpisu w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez Portal Podatkowy). 

Wnioski można składać we własnym imieniu lub poprzez ustanowienie pełnomocnika w celu przeprowadzenia tego procesu. 

Ile czasu trwa rejestracja na cel podatku od towarów i usług? 

Czas oczekiwania na proces rejestracyjny w zakresie VAT jest zależny od wielu czynników. Dlatego też nie da się wskazać jednego, uniwersalnego terminu. W sytuacji, gdy dostarczysz poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty, rejestracja może zostać przeprowadzona niemal od ręki. Z drugiej jednak niektóre działania mogą wydłużyć cały proces do kilku tygodni lub nawet miesięcy. Zalicza się do nich: 

 • podawanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu (niekoniecznie umyślne), 
 • brak możliwości kontaktu z przedsiębiorcą lub jego pełnomocnikiem, 
 • niestawienie się w urzędzie skarbowym pomimo wysłanego przez urząd wezwania, 

Po tym jak Twoja firma zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, musisz liczyć się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji w zakresie zakupów i sprzedaży. Dokumenty te są podstawą wykorzystywaną w celu obliczania podatku. Zobowiązanie z tego tytułu należy odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca lub kwartału (w zależności od tego, czy zostanie wybrana miesięczna/kwartalna forma rozliczeń). 

To jeszcze nie wszystko, o czym musisz pamiętać. Oprócz terminowego i poprawnego wypełniania deklaracji masz również obowiązek aktualizować dane nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zmiany danych. Dotyczy to na przykład: zmiany danych podstawowych (adres firmy, nazwisko przedsiębiorcy itp.), zmiany sposobu rozliczania się (np. z miesięcznego na kwartalny). 

Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z podatku od towarów i usług 

Zwolnienie podmiotowe z VAT co do zasady dotyczy tych przedsiębiorców, w przypadku których nie został przekroczony limit wynoszący równowartość 200 tys. złotych obrotów rocznie. Co ważne, w przypadku założenie działalności gospodarczej w trakcie roku obrotowego limit ten jest przeliczany w sposób proporcjonalny. 

Wykluczenia w tym zakresie dotyczą m.in.: 

 • towarów akcyzowych, 
 • samochodów, 
 • budynków, 
 • usług prawnych, 
 • doradztwa, 
 • jubilerstwa, 
 • działalności poza krajem. 

Z kolei zwolnienie przedmiotowe VAT jest związane ściśle z rodzajem prowadzonej działalności. Jeśli sprzedajesz towary lub usługi wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, musisz stosować stawkę „zw” (adnotacja ta dotyczy zwolnienia z podatku) na fakturach, bez możliwości odliczenia VAT z faktur kosztowych. 

Rejestracja do VAT może być prosta i szybka 

Rejestracja do VAT to obowiązek, który po spełnieniu warunków ustawowych musisz wypełnić, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce. Zawiłość przepisów prawnych sprawia, że wiele osób, które mają własną działalność, czuje się przytłoczonych mnogością wyjątków i ustaw. Aby odzyskać trochę spokoju i móc zajmować się swoim biznesem bez obaw o błędy i problemy z urzędami, skorzystaj z pomocy biuro rachunkowe, które jest w stanie zajmować się wszystkimi formalnościami za Ciebie! Dotyczy to także składania wniosku o rejestrację VAT oraz pilnowania, czy Twoja firma przekroczyła już ustawowe limity i jest zmuszona do przejścia na VAT. 

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz.

– E-mail: [email protected]

– Tel. 537 726 726