Jak rozliczać podatki w Niemczech? Wskazówki od eksperta

Pracując legalnie za naszą zachodnią granicą, podlega się jednocześnie pod tamtejszy system fiskalny. Wśród Polaków wyjeżdżających do Niemiec w celach zarobkowych pojawia się wówczas pytanie: jak skutecznie rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym z osiągniętych dochodów? Sposobem na załatwienie tej formalności szybko i efektywnie okazuje się rozliczenie niemieckiego podatku przez Internet. Wykorzystanie kanału online to bowiem nie tylko najprostsze, ale bez wątpienia również najwygodniejsze rozwiązanie na sprawne rozliczenie się z niemieckim Finanzamtem. Sprawdź, jak wygląda w praktyce szybkie rozliczenie podatku z Niemiec online!

Kogo dotyczy obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec?

Obowiązkowe rozliczenie się z niemieckim urzędem skarbowym to formalność ciążąca przede wszystkim na osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli Gewerbe. Powinność tę muszą wypełnić ponadto podatnicy wykonujący w Niemczech wolny zawód (niem. Freiberuf), a także rolnicy oraz leśnicy.

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy nie mają pewności, czy oni również zobligowani są do przedłożenia stosownej deklaracji w niemieckim Finanzamcie. Wówczas warto skorzystać z pomocy doświadczonych konsultantów, którzy w zakresie swoich usług oferują weryfikację obowiązku podatkowego w Niemczech. Specjaliści wyliczą również szacowaną wysokość ewentualnego zwrotu podatku.

Szybkie rozliczenie podatku z Niemiec online – to proste!

Rozliczenie podatku z Niemiec przez internet to nieskomplikowana procedura, której przebieg można przedstawić w kilku prostych krokach:

  • wypełnienie przez podatnika stosownego formularza;
  • weryfikacja poprawności i kompletności nadesłanych danych przez certyfikowane biuro, które na tej podstawie oszacuje przewidywaną kwotę należnego zwrotu podatku z Niemiec, uwzględniając uprzednio przysługujące ulgi podatkowe i odliczenia;
  • wysłanie drogą elektroniczną tak przygotowanej deklaracji podatkowej do niemieckiego Finanzamtu – urząd powinien wystosować potwierdzenie otrzymania dokumentów.

Szybkie rozliczenie podatku z Niemiec online to nie tylko wygoda, ale również sposób na ominięcie kolejek w urzędach, a tym samym – duża oszczędność czasu dla podatnika. Korzystając z możliwości internetu, podatnicy mogą wysłać PIT z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Ponadto poprawne złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie może znacząco przyspieszyć moment otrzymania należnego zwrotu nadpłaconego podatku.

Rozliczenie podatku z Niemiec przez Internet – wymagane dokumenty

Aby szybkie rozliczenie podatku z Niemiec online było możliwe, należy uprzednio skompletować niezbędne dokumenty. Wśród nich wymienia się przede wszystkim Elektronische Lohnsteuerbescheinigung – specjalne zaświadczenie o wynagrodzeniu i odprowadzonym podatku, które wydawane jest przez pracodawcę. Potrzebny będzie także druk EU/EWR lub jego polski odpowiednik – UE/EOG. W sytuacji, gdy podatnik poniósł istotne koszty dodatkowe, warto dołączyć do dokumentacji ich kopie (np. umowy najmu lub bilety lotnicze itp.).

Rozliczenie podatku z Niemiec – terminy

W Niemczech należy złożyć deklarację podatkową w terminie do 31. lipca roku następnego. Warto jednak dopełnić tej formalności możliwie najszybciej – może to wpłynąć pozytywnie na ostateczny czas oczekiwania na należny zwrot podatku.