Czym są fundusze ETF i czy warto w nie zainwestować?

Inwestowanie to trudna sztuka, wymagająca specjalistycznej wiedzy, wolnego czasu i odrobiny szczęścia. Wie o tym wielu doświadczonych inwestorów, którzy zauważyli, że nawet długie godziny spędzone na analizowaniu rynków wcale nie daje gwarancji osiągnięcia wysokiej stopy wzrostu.

To właśnie dlatego dużą popularnością cieszą się obecnie fundusze ETF, czyli specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które zamiast aktywnego handlowania aktywami skupiają się na pasywnym śledzeniu wybranego sektora rynku. Czym dokładnie są fundusze ETF i skąd bierze się ich ogromna popularność wśród inwestorów? Czy warto w nie zainwestować?

Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF przypominają tradycyjne fundusze inwestycyjne – inwestorzy mogą kupić lub sprzedać jednostki uczestnictwa uprawniające do udziałów w części wypracowanego zysku.

Handel odbywa się na giełdzie, na której notowany jest dany fundusz ETF, którego zarządzaniem zajmują się profesjonalni analitycy. Najważniejszą różnicą jest jednak przyjęta strategia inwestycyjna. Tradycyjne fundusze inwestycyjne dokonują licznych transakcji, handlując aktywami zgodnie z przyjętym profilem ryzyka. Przykładowo, fundusz inwestujący w akcje kupuje i sprzedaje akcje wybranych przedsiębiorstw, notując przy tym zyski lub straty, których wysokość zależy od decyzji podjętych przez analityków. Natomiast fundusze ETF inwestują pasywnie, a więc jedynie śledzą wybrany sektor rynku. Przykładowo fundusz ETF oparty WIG 20 posiada pakiet akcji wszystkich spółek znajdujących notowanych w najważniejszym indeksie warszawskiej giełdy. Jeśli wartość WIG 20 rośnie o 5%, to dokładnie o tyle samo rośnie wartość funduszu ETF i, analogicznie, gdy WIG 20 traci 5%, o tyle samo spada wycena funduszu. A zatem fundusze ETF pozwalają w prosty sposób zainwestować w wybrany sektor rynku.

W co inwestują fundusze ETF?

Na polskiej giełdzie można znaleźć fundusze ETF oparte na wszystkim: od indeksów giełdowych WIG 20 czy WIG 30, przez spółki z poszczególnych sektorów (np. sektor przemysłu żywnościowego, sektor gamingowy, sektor bankowy) i obligacje państwowe czy korporacyjne, aż po konkretne dobra, jak np. żywność, ropa, gaz, złoto, srebro. Poziom ryzyka i, w konsekwencji, stopa zwrotu z inwestycji w fundusz ETF zależy głównie od wskaźnika, który ten śledzi. Najbezpieczniejsze są te, które inwestują w metale szlachetne, obligacje i szerokie indeksy giełdowe (np. całość WIG, czyli wszystkie spółki notowane na głównym parkiecie), zaś większym ryzykiem obarczone są fundusze ETF oparte na cenach dóbr fizycznych czy akcji firm z konkretnych sektorów gospodarki.

Jakie są zalety i wady funduszy ETF?

Do najważniejszych zalet funduszy ETF należy zaliczyć niskie koszty oraz efektywność. Zarzadzanie funduszem ETF jest bardzo proste i nie wymaga zatrudnienia sztabu analityków i traderów, co znacząco obniża koszty. Jeśli chodzi o efektywność, analizy ekonomiczne pokazują, że nawet najlepsi inwestorzy rzadko kiedy są w stanie „pokonać rynek”, czyli osiągnąć stopę zwrotu większą od indeksów giełdowych. W końcu te rosną z roku na rok, a spadają jedynie w latach kryzysu, przez co inwestowanie w fundusze ETF umożliwia osiągnięcie stopy zwrotu równej wzrostowi całości rynku. Nie są to może zyski wynoszące kilkanaście i kilkadziesiąt procent w skali roku, ale wciąż większość funduszy ETF oferuje niezwykle atrakcyjną stopę zwrotu, szczególnie zważywszy na niskie ryzyko. Jeśli chodzi o wady tego rodzaju aktywów, największą z nich jest niewielki potencjał do osiągnięcia wysokich zysków. Wartość funduszy ETF rośnie powoli i stabilnie, przez co są one doskonałe przy inwestowaniu długoterminowym, z myślą o dekadach, a nie latach.

Rosnąca popularność funduszy ETF wśród inwestorów nie jest przypadkiem – prostota, bogata oferta funduszy notowanych na giełdach, niskie koszty i wysokie stopy zwrotu przy relatywnie niskim ryzyku to kuszące zalety. Fundusze ETF sprawdzają się zarówno jako samodzielna inwestycja, jak i jako uzupełnienie portfolio bardziej doświadczonych inwestorów.